Kurs og priser

Prisliste klasse B 2018/19:

Kjøretime 700,-
Dobbeltime 1400,-
Leie av bil til førerprøve 1500,-
Førerprøve m/oppvarming 2200,-

Obligatorisk:

Trafikalt grunnkurs 1000,-
Førstehjelp 500,-
Mørkekjøringsdemonstrasjon 1500,-
Trinnvurdering trinn 2 700,-
Sikkerhetskurs på bane 4500,-
Trinnvurdering trinn 3 700,-
Sikkerhetskurs på veg 7500,-

Gebyrer:

NAF banegebyr ved sikkerhetskurs på bane 1240,-
Trondheim trafikkstasjon (Teoriprøve) 640,-
Trondheim trafikkstasjon (Førerprøve) 1100,-
Trondheim trafikkstasjon (Førerkortutstedelse) 300,-

Pakkepris:

10-timerspakke 21.700,-
15-timerspakke 25.000,-
20-timerspakke 28.300,-
25-timerspakke 31.600,-
30-timerspakke 34.900,-

Pakkene inneholder:

  • Antall timer pakken har
  • Leie av bil til førerprøven
  • All obligatorisk kjøring
  • Trinnvurdering trinn 2 og 3
  • Sikkerhetskurs på bane
  • Sikkerhetskurs på veg
I tillegg kommer gebyrene til NAF og Trondheim trafikkstasjon.

Pakkene inneholder ikke trafikalt grunnkurs med førstehjelp og mørkekjøringsdemonstrasjon. Pakkene er gyldig i ett år etter påbegynt kjøring. Pakker refunderes ikke, og kan ikke overdras til andre.

Prisliste klasse A2 og A 2019:

Kjøretime 900,-
Dobbeltime 1800,-
Oppvarmingstime 900,-
Leie av MC til førerprøve 1800,-
Leie av klær, hjelm etc. 700,-

Obligatorisk:

Trafikalt grunnkurs 1000,-
Førstehjelp 500,-
Trafikant i mørket 1500,-
Grunnleggende kunnskap om MC, miljø, sikkerhet og opplæring (Teorikurs) 1200,-
Trinnvurdering trinn 2 900,-
Sikkerhetskurs presis kjøreteknikk 4200
Trinnvurdering trinn 3 900,-
Sikkerhetskurs på veg (A) 7200,-
Sikkerhetskurs på veg (A2) 4800,-

Utvidelse:

Utvidelse fra A1 til A2 (minimum 11 timer) 10.000,-
Utvidelse fra A2 til A (minimum 7 timer) 7500,-

Gebyrer:

Trondheim trafikkstasjon (Teoriprøve) 640,-
Trondheim trafikkstasjon (Førerprøve) 1120,-
Trondheim trafikkstasjon (Førerkortutstedelse) 300,-
Bollansmoen banegebyr ved sikkerhetskurs 500,-
Kjøregård 1500,-

Prisliste klasse BE og B96 2018/19:

Kjøretime 900,-

Obligatorisk:

Lastsikringskurs 700,-
Trinnvurdering trinn 2 900,-
Trinnvurdering trinn 3 900,-
Sikkerhetskurs på veg 2500,-
Leie av bil og tilhenger til førerprøve 1900,-
PAKKEPRIS B96 4800,-
PAKKEPRIS BE 6500,-

Gebyrer:

Trondheim trafikkstasjon (Førerprøve) 930,-

Øvrige priser:

Lærebok for personbil, inkl. E-teori "veien til førerkortet" 360,-
Lærebok for motorsykkel " veien til førerkortet" 260,-
E-teori (digital opplæring via internett, klasse B) 500,-
Sikkerhetskontroll klasse B 100,-
Sikkerhetskontroll klasse A 50,-
Teori undervisning pr.time 500,-

Ring oss på


73 52 17 15