Kurs og priser 2017

Prisliste klasse B 2017:

Kjøretime 620,-
Dobbeltime 1240,-
Leie av bil til førerprøve 1240,-
Førerprøve m/oppvarming 1860,-

Obligatorisk:

Trafikalt grunnkurs 1000,-
Førstehjelp 500,-
Trafikant i mørket 1200,-
Trinnvurdering trinn 2 620,-
Sikkerhetskurs på bane 3700,-
Trinnvurdering trinn 3 620,-
Sikkerhetskurs på veg 6800,-

Gebyrer:

NAF banegebyr ved sikkerhetskurs på bane 1135,-
Trondheim trafikkstasjon (Teoriprøve) 600,-
Trondheim trafikkstasjon (Førerprøve) 1040,-
Trondheim trafikkstasjon (Førerkortutstedelse) 280,-

Pakkepris:

5-timerspakke 16.000,-
10-timerspakke 19.000,-
15-timerspakke 22.000,-
20-timerspakke 25.000,-
25-timerspakke 28.000,-
30-timerspakke 31.000,-

Pakkene inneholder:

 • Antall timer pakken har
 • Leie av bil til førerprøven
 • All obligatorisk kjøring
 • Trinnvurdering trinn 2 og 3
 • Sikkerhetskurs på bane
 • Sikkerhetskurs på veg
I tillegg kommer gebyrene til NAF og Trondheim trafikkstasjon.

Pakkene inneholder ikke trafikalt grunnkurs med førstehjelp og mørkekjøringsdemonstrasjon. Pakkene er gyldig i ett år etter påbegynt kjøring. Pakker refunderes ikke, og kan ikke overdras til andre.

Prisliste klasse A2 og A 2017:

Kjøretime 820,-
Dobbeltime 1640,-
Oppvarmingstime 820,-
Leie av MC til førerprøve 1640,-
Leie av klær, hjelm etc. 500,-

Obligatorisk:

Trafikalt grunnkurs 1000,-
Førstehjelp 500,-
Trafikant i mørket 1200,-
Grunnleggende kunnskap om MC, miljø, sikkerhet og opplæring (Teorikurs) 1000,-
Trinnvurdering trinn 2 820,-
Sikkerhetskurs presis kjøreteknikk 3500
Trinnvurdering trinn 3 820,-
Sikkerhetskurs på veg (A) 4800,-
Sikkerhetskurs på veg (A2) 4200,-
Utvidelse fra A2 til A (minimum 7 timer) 5500,-
Utvidelse fra A1 til A2 (minimum 11 timer) 7500,-

Gebyrer:

Trondheim trafikkstasjon (Teoriprøve) 600,-
Trondheim trafikkstasjon (Førerprøve) 1060,-
Trondheim trafikkstasjon (Førerkortutstedelse) 280,-
Bollansmoen banegebyr ved sikkerhetskurs 500,-
Kjøregård 1500,-

Prisliste klasse BE og B96 2017:

Kjøretime 800,-

Obligatorisk:

Lastsikringskurs 650,-
Trinnvurdering trinn 2 800,-
Trinnvurdering trinn 3 800,-
Sikkerhetskurs på veg 1850,-
Leie av bil og tilhenger til førerprøve 1600,-
PAKKEPRIS B96 4100,-
PAKKEPRIS BE 5540,-

Øvrige priser:

Lærebok for personbil, inkl. E-teori "veien til førerkortet" 380,-
Lærebok for motorsykkel " veien til førerkortet" 240,-
E-teori (digital opplæring via internett, klasse B) 500,-
Sikkerhetskontroll klasse B 100,-
Sikkerhetskontroll klasse A 50,-
Teori undervisning pr.time 400,-

Varsel om endring i prisene:

Timesprisen vil øke med 30kr pr.time fom. 1/1/2018. Tilsvarende øking på obligatorisk kjøring/ kurs og pakker. Det blir også en øking av gebyrsatsene hos Statens vegvesen gjeldende fra 01/01/2018.

Neste kurs:

 • Grunnkurs:                                                                          
 • Førstehjelp:                                        
 • Mørkekjøringsdemonstrasjon:     
 • MC- kurs:                                               
 • Ta kontakt for nærmere informasjon og  påmelding!

Varighet timer og kurs:

 • Grunnkurs: 10 timer à 45 min.
 • Førstehjelp: 4 timer à 45 min.
 • Trafikant i mørket: 3 timer à 45 min.
 • Kjøretime (A) og (B) : 45 min.
 • Trinnvurdering (A) og (B) : 45 min.
 • Sikkerhetskurs på bane (B) : 4 timer à 45 min.
 • Sikkerhetskurs på vei  (B) : 13 timer à 45 min.
 • Sikkerhetskurs på bane (A) : 4 timer à 45 min.
 • Sikkerhetskurs på vei (A) : 8 timer à 45 min.
 • Sikkerhetskurs på vei (BE og B96) : 3 timer à 45 min.
 • Lastsikringskurs: 2 timer à 45 min.

Ring oss på


73 52 17 15